Als u in 2018 een meerdaagse scholing volgt, ontvangt u € 50,00 korting voor een meerdaagse naar keuze in 2019 (n.a.v. prijsstijging). Deze korting is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Wij bieden scholingen in verschillende vormen: modules, cursussen. In totaal 6 modules beslaan per 2018  de opleiding tot manueel therapeut. Daarnaast organiseren we praktijkavonden, bij- en nascholingen van gastsprekers en scholingen in samenwerking met de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). Op de pagina nascholing staat bij het programma vermeld voor wie accreditatie punten zijn toegekend.

De kortdurende modules zijn los en naar eigen inzicht te volgen als bijscholing of nascholing, bijvoorbeeld door therapeuten die zich in hun werk specifiek richten op een lichaamsregio of klachtenbeeld (of die vaak in de praktijk zien), zoals hardloopblessures maar ook nekklachten en brachialgie. Een enkele module duurt ongeveer 8 dagen verspreid over een periode van 3 tot 4 maanden. De investering in tijd en kosten is overzichtelijk.  

Tijdens een module leer je gewrichten behandelen, 'hands on'. Er wordt veel tijd besteed aan praktijk en het vergroten van de behandelvaardigheid. Je leert geen 'trucje', maar echt behandelen waarmee je het resultaat en de kans van slagen van de behandeling vergroot. (Eventuele) frustraties, zowel bij jezelf als behandelaar als bij je patiënt, door het uitblijven van voldoende behandelresultaat, zullen veelal verdwijnen. 

Kijk verder op de pagina over: modules als bijscholing.

De opleiding tot manueel therapeut beslaat het volgen van zes modules en een afsluitende stage en scriptie module. 3 van de 6 modules bieden we inmiddels aan. We zetten alles op alles om de overige zo snel mogelijk te ontwikkelen. De eerstvolgende zal gaan over behandeling van de thoracale wervelkolom, de ribben en de schoudergordel. We hopen deze in 2019 te kunnen starten. De volgorde en de periode waarin je ze volgt, bepaal je zelf. Het behaalde certificaat voor een module is 20 jaar geldig, er is dus tijd genoeg. 

Kijk verder op de pagina over de opleiding via: modulaire vakopleiding.

Naast de modules is er een kortere cursus van 3 dagen:  Manueel therapeutische behandeltechnieken voor enkel en voet. Toegankelijk onderwijs, lage kosten, wetenschappelijk up-to-date en een sterke combinatie met je oorspronkelijke behandeling. 


  • "De anatomie in vivo en biomechanica is niet anders, maar het wordt op een hele andere manier toegepast in de handgrepen, zeer interessant ook voor mij als podotherapeut."
  • "De functionele morfologie is wel even omschakelen, maar als het eenmaal helder is, is het heel logisch."
  • "Handgrepen erg interessant!"
  • "De andere inzichten t.a.v. de bewegingen in de vlakken maken het voor mij heel interessant."
  • "Na de vorige cursusdag heb ik meteen de behandeling van de enkel en de voet bij mijn patiënten toegepast. Het gaf bij iedereen resultaat."
  • "Goede docenten zo uit de praktijk, gehele cursus door een goede uitleg."
  • "Je moet je hoofd erbij houden, het is niet makkelijk en ik moest wel even nadenken over de bewegingsassen."
  • "Je leert alle gewrichten behandelen, dus ook in de handen en de voeten."
 

De School voor Manuele Therapie Utrecht, geaccrediteerde bijscholing en nascholing voor:

fysiotherapeuten  (BOCK, KNGF, Keurmerk fysiotherapie)

oefentherapeuten Cesar / Mensendieck  (ADAP, KP, VvOCM)

podotherapeuten  (ADAP, NVvP)

podologen  (LOOP, Kabiz)

manueel therapeuten  (KNGF, VMT).

Wordt een completere therapeut door je te specialiseren met één of meer modules. Een overzichtelijke tijdsinvestering tegen behapbare kosten, hoog niveau onderwijs maar zonder 'master' eisen. Leer gewrichten behandelen en wat je daarmee kunt bereiken voor je patiënten.

Programma en aanmelden via de pagina nascholing.